Общи условия & GDPR

Общи условия & GDPR

Добре дошли в R-Massage Varna!

Тези условия описват правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на R-Massage Varna, достъпен на адрес https://massagevarna.com.

С посещението си на този уебсайт приемаме, че сте съгласни с тези условия. Не продължавайте да използвате R-Massage Varna, ако не сте съгласни с всички условия, описани на тази страница.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: “Client”, “You” and “Your” refers to you, the person logged on this website and compliant to the Company’s terms and conditions. “The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” and “Us”, refers to our Company – R.Fitness Ltd., with its registered address: Varna, Bulgaria, 9 Petko Karavelov str., registered at the Chamber of commerce under the company number BG206539177.

„Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предложението, приемането и обмислянето на плащането, необходимо за нашето обслужване на Клиента, по най-подходящия начин, с изричната цел да се задоволят нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените услуги на Компанията, в съответствие с действащото законодателство на България. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, с главни букви и/или той/тя или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно, като отнасящи се до същото.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, Ар.Фитнес ООД и/или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост върху всички материали на R-Massage Varna. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до R-Massage Varna за Ваша лична употреба, подложена на ограничения, определени в настоящите условия.

Забранява се:
 • Преиздаването на материали на R-Massage Varna
 • Продаването, наемането или преотстъпването на материали на R-Massage Varna
 • Възпроизвеждането, дублирането или копирането на материали на R-Massage Varna
 • Разпространението на съдържание на R-Massage Varna

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Ар.Фитнес ООД не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди публикуването им в уебсайта. Коментарите не отразяват вижданията и мненията на Ар.Фитнес ООД, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на човека, който публикува своите възгледи и мнения. Доколкото това е позволено от приложимите закони, Ар.Фитнес ООД не носи отговорност за коментарите или за каквито и да е щети или разходи, причинени и/или претърпени в резултат на използването и/или публикуването на и/или появата на коментари в този уебсайт.

Ар.Фитнес ООД си запазва правото да следи и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или са в нарушение на настоящите Общи условия.

Вие се съгласявате, че:
 • Имате право да публикувате коментари на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това.
 • Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително без ограничение, авторско право, патент или търговска марка на трети страни.
 • Коментарите не съдържат опозоряващи, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин неправомерни материали, които нарушават поверителността.
 • Коментарите няма да се използват за популяризиране на бизнес, други търговски дейности или незаконни дейности.
 • С настоящото предоставяте на Ар.Фитнес ООД неизключителен лиценз за ползване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да ползват, възпроизвеждат и редактират всеки от Вашите коментари във всякаква форма, формат или медия.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате iFrames от нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Замяна

Резервациите за R-Massage не могат да бъдат заменяни за други услуги или стоки или да се преотстъпват на трети лица.

Грешна информация

В случай, че по време на процеса на регистрация и покупка, включително името на клиента, имейл адреса, телефонния номер и др., са подадени грешни или непълни данни, R-Massage Varna не носи отговорност за предоставянето на закупените услуги.

Политика за анулиране

Ако резервация е анулирана по-малко от 24 часа преди резервираната процедура от името на клиента, тя ще бъде напълно таксувана и не може да бъде възстановена.

Отказ от отговорност

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние изключваме всички заявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и тяхното използване. Нищо в този отказ от отговорност не включва:

 • ограничаване или изключване на нашата или Вашата отговорност при смърт или телесна повреда;
 • ограничаване или изключване на нашата или Вашата отговорност в случай на измама или подвеждане;
 • ограничаване на някоя от нашите или Вашите отговорности по начин, който не е разрешен, съгласно приложимото законодателство; или
 • изключване на всички наши или Ваши задължения, които може да не бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните на отговорността, определени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) управляват всички задължения, произтичащи от отказ от отговорност, включително задължения, възникнали по договор, деликт и при нарушение на законово задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние не носим отговорност за каквито и да било загуби или щети.

Поверителност и политика за бисквитки

Настоящата политика се прилага относно събиране на Вашите лични данни, както и за използването на „бисквитки“ и подобни технологии на уебсайта на R-Massage Varna („Уебсайтът“). Уебсайтът се управлява от Ар.Фитнес ООД, със седалище: гр. Варна, България, ул. Петко Каравелов 9, регистрирано в Търговския регистър, с рег. №. 206539177 („R-Massage Varna“).

Вашата поверителност е важна за нас!

Contact data. In order to make contacting you possible, the Website enables collection of certain personal data: name and surname, your e-mail address and/or phone number. R-Massage Varna is the controller of your personal data and takes appropriate steps to ensure security of your data.

Registration data. R-Massage Varna also collects your personal data during the registration process wither on our website or during payment. At registration, we request that you provide us with the following personal data: first name, last name, e-mail, login, password, correspondence address, country, and phone.

Други данни, събрани от нас чрез регистрационната форма, които могат да представляват лични данни, се събират и обработват от името на контрагенти, които действат като администратори на данни и ни поверяват обработването на лични данни с цел сключване на споразумение между Вас и контрагентите. В такива случаи ние действаме като администратор на данни.

Като администратор на данни, ние обработваме Вашите данни с цел предоставяне на нашите услуги и за общи маркетингови цели: (i) отговаряне на Вашето запитване; (ii) изпращане на персонализирани оферти; и (iii) изпращане на маркетингови имейли и връзка с Вас по телефона, при условие, че сте дали съгласие за такива форми на комуникация. Заедно с маркетингова информация и оферти относно продуктите и услугите на R-Massage Varna, понякога можем да се обърнем към Вас с информация за съвместими продукти и услуги, които се предлагат заедно с нашите.

При обработването на вашите данни ние следваме нашия законен интерес да отговорим на вашето запитване, да сключим договор и за директен маркетинг на нашите услуги (правното основание за обработка на вашите данни).

Предоставянето на вашите лични данни е доброволно, но ако решите да не ни предоставите основната си информация за контакт, може да не успеем да отговорим на вашето запитване или да предоставим нашите услуги.

Когато действаме като администратор на данни, имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни от нас и да поискате да коригираме или изтрием Вашите данни. Ако подадете такова искане, ние ще прекратим обработването на Вашите данни и ще ги изтрием, освен ако не съществува важен преобладаващ правен интерес (например защита на искове или възникване на правно задължение за запазване на данните), което ще ни даде право да съхраняваме Вашите данни за по-дълъг период. Вие също имате право на достъп до Вашите данни, право на преносимост на данните, както и на ограничаване на обработката им.

Ние обработваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са били събрани. При установяване на периода на съхранение на Вашите лични данни, ние вземаме предвид, наред с всичко останало, следните критерии: (i) дали изразявате непрекъснат интерес към нашите услуги, (ii) ако сте станали наш клиент, сключен договор с нас, (iii) ако сте ни казали по време на разговора или в съобщение, че искате да се свържем с Вас в бъдеще.

Възлагаме обработването на Вашите лични данни на субекти, които действат от наше име и единствено въз основа на нашите инструкции (администратори на данни). По-специално, ние използваме администратори на данни, които подбираме внимателно, за да съхраняваме Вашите данни на защитени сървъри, разположени на територията на ЕС.

Може да се наложи да споделим Вашите лични данни с компетентни органи (по-специално Полиция или Прокуратура), ако те се обърнат към нас с такова искане, при условие, че съществува подходящо правно основание за предоставянето на личните Ви данни на тях (напр. съдебна заповед).

Ако имате въпроси относно обработването на Вашите данни или, ако искате да упражните правата си, можете да се свържете с нашия администратор на данни на info@massagevarna.com. Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Използването на бисквитки и подобни технологии

За да подобрим работата на нашия сайт, ние използваме бисквитки, пикселни маркери, машинни отпечатъци и подобни технологии. Също така използваме инструментите на Google Analytics и Hotjar.

Бисквитките са малки текстови файлове / фрагменти от текст, които уебсайтът изпраща до браузъра и които се изпращат обратно от браузъра при следващи посещения на уебсайта, с цел запазване на сесията в браузъра или съхраняване на данни за потребителска страница.

Пикселните маркери са прозрачни файлове с изображения, използвани за наблюдение на Вашето взаимодействие с уебсайта и неговото съдържание.

Използваме също инструмента Hotjar на нашия уебсайт. Hotjar следи и съхранява поведението на потребителите на уебсайта. Hotjar обработва следните данни: навигация, разглеждане на уебсайта, движение на курсора. Други данни като местоположение, идентификатор на устройството, операционна система, браузър и бисквитки също се обработват.

Google Analytics е инструмент, който използваме, за да анализираме посещенията на нашия уебсайт, да проверяваме кои функционалности на нашия уебсайт се използват най-много и да подобрим работата на уебсайта.

Устройството за проследяване на отпечатъка е технология, която ни позволява да събираме информация за Вашето устройство (кой браузър или операционна система използвате, приставки, часова зона, други настройки). Ние използваме тази информация, за да Ви идентифицираме и да гарантираме сигурността на нашия уебсайт.

Изключването или ограничаването на използването на бисквитки и други подобни технологии може да повлияе на функционалността на уебсайта.

Уебсайтът използва следните видове бисквитки - „сесийни бисквитки“, които се изтриват, когато потребителят излезе или затвори браузъра, и „постоянни„ бисквитки “, които остават на устройството на потребителя за предварително определен период от време или, докато потребителят ги изтрие ръчно.

Уебсайтът използва бисквитки за статистически цели, за да адаптира съдържанието, производителността и структурата на уебсайта към индивидуалните предпочитания на потребителите, за да предостави на потребителите рекламно съдържание, адаптирано към техните предпочитания. Бисквитките и пикселните маркери с рекламни цели могат да бъдат свързани с други онлайн услуги, като Facebook. Моля, обърнете внимание, че бисквитките могат да събират лична информация, за да подобрят функционалността на сайта. Такива данни се съхраняват в криптирана форма и достъпът до тях е ограничен.

Бисквитките, които се използват от трети страни чрез уебсайта, включително и по-специално, потребителите на уебсайта, са предмет на собствената им политика за поверителност.

Боравенето и използването на „бисквитки“ е разрешено автоматично. Тези настройки могат да бъдат променени по всяко време. За подробности как се обработват и използват бисквитките, вижте настройките на Вашия уеб браузър. Можете да научите повече за бисквитките и подобни технологии и да проверите как да ги деактивирате за браузъра, който използвате. https://www.allaboutcookies.org.

Ако искате да научите повече за инструментите на Google Analytics и Вашата поверителност, моля, посетете следния сайт: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Можете също да се откажете от Google Analytics, като инсталирате добавка за браузър, достъпна тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

За да научите повече за Hotjar и как да се откажете, моля, посетете следните уебсайтове: https://www.hotjar.com/privacy и https://www.hotjar.com/opt-out.

От октомври 2021

ГОРЕ
d

Welcome to R Massage Varna!

Step into a true oasis of relaxation in the heart of Varna.

Понеделник до петък 10:00 - 22:00 hrs
Събота 10:00 - 22:00 hrs
Неделя 10:00 - 22:00 hrs